pożyczki chwilówki

wtorek, 10 grudnia 2013

Czym jest bank?

Bank jest osobą prawną, która zajmuje się udzielaniem kredytów, prowadzeniem kont osobistych i oszczędnościowych i innymi czynnościami, jakie przewidziane są w ustawie Prawa bankowego. Bank jest instytucją zaufania publicznego.

Rodzaje banków

Najprostszym podziałem banków jest klasyfikacja na bank centralny oraz banki operacyjne. Zadaniem tego pierwszego jest sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem całego systemu bankowego. Bank centralny spełnia trzy, podstawowe funkcje. Po pierwsze, jego powinnością jest emitowanie pieniądza i wprowadzanie go do obiegu. Po drugie, prowadzi on rachunki instytucji państwowych, ponieważ jest bankiem Skarbu Państwa. Wreszcie po trzecie, bank centralny pełni funkcję nadzorującą nad bankami komercyjnymi, prowadząc ich rachunki rozliczeniowe. Poza tym, bank centralny zajmuje się zarządzaniem rezerwami kraju, formułuje cele polityki pieniężnej, reguluje podaż pieniądza oraz dba o bezpieczeństwo systemu bankowego. W Polsce te zadania przysługują Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Banki operacyjne świadczą usługi na rzecz masowego klienta, zwane są również bankami komercyjnymi. Dzieli się je dodatkowo na banki uniwersalne oraz wyspecjalizowane, takie jak banki inwestycyjne czy hipoteczne.

Banki można podzielić również ze względu na posiadaną przez nie prawną formę działalności. W tym przypadku wyróżniamy banki spółdzielcze, państwowe oraz banki w formie spółek akcyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami. Bardzo często są one mylone z bankami spółdzielczymi.

Czynności banku

Z punktu widzenia klienta, bank wykonuje cztery, podstawowe rodzaje operacji. Są to: operacje depozytowe, obsługa obrotu, operacje finansujące oraz usługi konsultingowo-doradcze. Z punktu widzenia prawa bankowego, usługi te można nieco bardziej uszczegółowić. Dla uporządkowania wszystkich można je podzielić na czynności, które są zastrzeżone tylko dla banków oraz na działania, które mogą wykonywać również instytucje pozabankowe.

Do czynności wykonywanych tylko i wyłącznie przez banki zaliczyć można przyjmowanie pieniędzy od klientów i deponowanie ich na kontach osobistych czy firmowych klientów. Prowadzenie rachunków bankowych jest czynnością zarezerwowaną dla banków. Żadna inna instytucja nie ma prawa przechowywać pieniędzy swoich klientów na podobnych rachunkach. Kolejną czynnością jest udzielania kredytów. To właśnie odróżnia je od pożyczek: kredytów mogą udzielać tylko banki, podczas gdy pożyczkę możemy wziąć zarówno w banku jak i w szeregu instytucji pozabankowych. Tylko banki mają również prawo do emitowania papierów wartościowych oraz wydawania elektronicznych pieniędzy.

Kolejną grupę stanowią czynności, które dozwolone są nie tylko bankom, ale również instytucjom pozabankowym. Należy do nich, wspomniane już wcześniej, udzielanie pożyczek. Kolejnymi działaniami tego typu są: wydawanie kart płatniczych, wydawanie weksli czy udzielanie poręczeń finansowych.

Produkty bankowe

Banki oferują swoim klientom szereg różnorodnych produktów i usług, dopasowanych do ich wymagań i potrzeb. Należą do nich rachunki bankowe. Są to zarówno konta osobiste, dedykowane osobom prywatnym jak również rachunki firmowe. Na konto dla siebie może liczyć zarówno student, osoba dorosła i pracująca jak i emeryt. Każde przedsiębiorstwo również powinno posiadać swoje konto firmowe, gdzie będzie gromadzić środki finansowe.

Kolejnymi produktami, proponowanymi przez banki są kredyty. Cieszą się one rosnącą popularnością, ze względu na wiele rodzajów kredytów oraz coraz łatwiejszą ich dostępność. Uzyskanie kredytu jest równoznaczne z posiadaniem zdolności kredytowej, czyli możliwością jego spłaty w określonym czasie. W momencie starania się o kredyt Biuro Informacji Kredytowej udziela bankowi informacji na temat historii kredytowej danego klienta. Wszelkiego typu zadłużenia niespłacone w terminie mogą prowadzić do problemów z pożyczeniem pieniędzy. Jest wiele rodzajów kredytów. Kredyty gotówkowe udzielane są na dowolny cel. Jest również wiele typów tych produktów, które posiadaną sprecyzowany cel przeznaczenia środków. Należą do nich kredyty mieszkaniowe, samochodowe czy kredyty dla firm. Na popularności zyskują również kredyty hipoteczne, kredyty dla studentów czy kredyty dla seniorów. W wielu bankach kredyt można dziś wziąć przez Internet. To bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie w przypadku pilnej potrzeby posiadania dodatkowej gotówki.

Kolejnym produktem bankowym są karty, zarówno debetowe jak i kredytowe. Karta debetowa jest kartą płatniczą, wydawaną do rachunku bankowego. Jest ona z nim połączona i pozwala na swobodne dysponowanie środkami, zgromadzonymi na koncie. Kartą debetową można płacić w wielu miejscach: w sklepach, restauracjach czy innych punkach usługowych. Posiadanie i używanie karty kredytowej jest równoznaczne z zaciąganiem kredytu w banku. Co pewien czas bank przysyła klientowi wyciąg z karty, aby miał on stałą kontrolę nad wysokością zadłużenia.

Bankowość elektroniczna

Bankowością elektroniczną nazywamy usługi oferowane przez banki, które dostępne są za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, tablety czy telefony komórkowe. Bankowość elektroniczna pozwala nam na zarządzanie kontem osobistym, zakładanie lokaty czy wykonywanie przelewów.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Spółdzielcza Każda Oszczędnościowo-Kredytowa to instytucja spółdzielcza, która jest zaliczana do grona instytucji finansowych. W naszym kraju system tego typu instytucji jest bardzo dobrze rozwinięty. Taka spółdzielnia jest tworzona jest osoby, które połączone więziami finansowymi. Charakterystyczne jest to, że ci ludzie wspólnie gromadzą w kasie oszczędności oraz wzajemnie udzielają sobie krótkoterminowych pożyczek konsumenckich, które są nisko oprocentowane. SKOK działa w oparciu o regulacje prawne, ale nie jest bankiem. Główną podstawa prawną w ich przypadku jest ustawa o działaniu kas oszczędnościowo-kredytowych. Działa ona od 1009 roku. od 2012 roku SKOK-i są objęte nadzorem specjalnie powołanej Komisji Nadzoru Finansowego.

Instytucje pozabankowe

Instytucje pozabankowe, nazywane również parabankami, zajmują się oferowaniem usług podobnych do bankowych, ale działalność ta nie jest regulowana prawem bankowym. Do tego typu instytucji należą między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, fundusze inwestycyjne czy kasy pożyczkowe. Te ostatnie cechuje dość wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek.

poniedziałek, 09 grudnia 2013

O pożyczkach chwilówkach słyszał już zapewne każdy z nas: że są wygodne, elastycznie dopasowane do klienta oraz łatwo dostępne. Można je wziąć na dowolny cel, a ich przyznanie nie jest równoznaczne ze sprawdzaniem historii kredytowej w BIK. Zatem – jak dostać pożyczkę chwilówkę?

Jak jednak stać się klientem instytucji pozabankowej i wziąć pożyczkę chwilówkę? Jest to bardzo proste i o wiele szybsze niż w przypadku kredytów bankowych. Warto jednak prześledzić wszystkie etapy starania się o taką pożyczkę chwilówkę.

Krok 1: cel i wysokość pożyczki chwilówki

Na początku musimy sobie odpowiedzieć na proste pytanie: po co chcemy wziąć pożyczkę chwilówkę? Warto zyskać pewność, że ta droga jest koniecznością, że nie mamy innej możliwości na pozyskanie gotówki. Poza tym, warto już na tym etapie zastanowić się, jak wiele chcemy pożyczyć. Niech te rozwiązanie staną się wstępem do całego procesu, który zamierzamy uruchomić. Jeśli wiemy już, na co i ile chcemy pożyczyć, możemy zacząć szukać instytucji, która udzieli nam pożyczki.

Krok 2: wywiad środowiskowy

Przed zapoznaniem się z ofertami poszczególnych firm, warto zebrać informacje wśród znajomych. Może ktoś z nich brał ostatnio pożyczkę chwilówkę? Może słyszał o godnej polecenia instytucji? Przeglądajmy reklamy, czytajmy ulotki. Niech ten wywiad środowiskowy stanie się naszą bazą do późniejszych, bardziej szczegółowych poszukiwań.

Krok 3: przeglądanie ofert instytucji, udzielających pożyczek chwilówek

Aby wybrać najlepszą i najkorzystniejszą ofertę, niezbędne staje się przejrzenie ofert kilku z nich, aby mieć rozeznanie i wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. Dzięki zrobieniu takiego researchu będziemy posiadać wiedzę, pozwalającą nam na podjęcie rozsądnej i świadomej decyzji.

Krok 4: wybranie jednej oferty na pożyczki chwilówki

Gdy przejrzymy już sporo ofert i zaczniemy wybierać najlepszą drogą eliminacji, dotrzemy do propozycji, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli nadal chcemy z niej skorzystać, należy skontaktować się z daną firmą pożyczkową. Możemy wybrać się osobiście do jej siedziby, zadzwonić lub skontaktować się drogą internetową.

Krok 5: uruchomienie procesu przyznania pożyczki chwilówki na dowód

Słowo „proces” brzmi tu może nieco bankowo, ale w przypadku pożyczek wszystko odbywa się o wiele szybciej i sprawniej. Proces ten obejmuje bowiem jedynie wylegitymowanie się poprzez okazanie dowodu osobistego oraz podpisanie umowy. Od tej chwili stajemy się posiadaczami określonej kwoty pieniędzy.

Krok 6: przekazanie środków lub oczekiwanie na pieniądze z pożyczek chwilówek

Jeżeli zdecydowaliśmy się wizytę w oddziale lub pracownik pojawił się w naszym domu i wybraliśmy osobiste przekazanie gotówki, pieniądze otrzymujemy od razu. Jeśli jednak woleliśmy przelew, środki powinny pojawić się na naszym koncie w ciągu kilku dni roboczych.

Pożyczki chwilówki są wygodne, szybkie i łatwo dostępne. Z ich otrzymaniem nie mają problemu również bezrobotni, osoby zadłużone czy klienci, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Czy to oznacza, że można brać je bez obaw? Nie do końca. Pożyczki chwilówki są adresowane do każdej osoby pełnoletniej, ale tak jak każdy inny tego typu produkt, trzeba je spłacić. To, że w przypadku chwilówek nie sprawdza się zdolności kredytowej nie oznacza, że możemy wziąć pożyczkę o dowolnej kwocie. Chwilówki, poza swoimi licznymi zaletami, stawiają przed nami kilka pułapek, na które musimy zwrócić uwagę.

Chwilówki: na co uważać?

Po pierwsze, zbyt duża wolność niekoniecznie musi nam sprzyjać. Należy uważać, aby swoboda nie przerodziła się w brak rozsądku. Gdy czujemy, że nikt nie sprawuje nad nami kontroli, nie sprawdza naszej historii kredytowej i wypłacalności, mamy tendencję do brania więcej, niż to możliwe. Istnieje wtedy ryzyko wpadnięcia w tak zwaną pętlę kredytową i brania na siebie kolejnych zobowiązań w celu spłaty poprzednich. Takie błędne koło może skończyć się naprawdę źle, dlatego lepiej zastanowić się, jak wysoką pożyczkę jesteśmy w stanie realnie spłacić.

Po drugie, decydując się na większą kwotę pożyczki, pamiętajmy o wysokim oprocentowaniu pożyczek chwilówek. Warto wszystko dobrze przekalkulować i zastanowić się, czy kredyt bankowy nie okaże się rozwiązaniem bardziej korzystnym.  

Korzystajmy rozsądnie z pożyczek chwilówek

Jeśli wiemy już, jak wyglądają poszczególne etapy brania pożyczki chwilówki i na co w jej przypadku uważać, możemy przejść przez cały proces o wiele bardziej świadomie i rozsądnie. Te produkty są dla nas: dla każdego człowieka, który potrzebuje gotówki, a kredyt bankowy nie jest dla niego odpowiednim rozwiązaniem, na przykład ze względu na zdolność kredytową.Chwilówka to alternatywa: wygodna, nowoczesna i łatwo dostępna.

poniedziałek, 28 października 2013

Obraz statystycznego Polaka nie wygląda różowo. Nie zarabiamy dużo (mimo że średnia płaca wydaje się być dość atrakcyjna), pracujemy w oparciu o mało korzystne, tymczasowe kontrakty, nie posiadamy oszczędności, ale dużo pożyczamy. Mając na uwadze wszystkie te punkty nie powinien dziwić fakt, że firmy oferujące pożyczki pozabankowe rosną w siłę i zyskują na stale zwyżkującej popularności. Gdyby obraz Polaka rysowanego w statystycznych publikacjach wziąć na serio – wyszłoby z tego, że to chwilówka jest dla niego jedyną szansą na pozyskanie szybkiego i pewnego zastrzyku gotówki. Banki przecież nie udzielają kredytów osobom zatrudnionym w oparciu o „umowy śmieciowe”, bezrobotnym czy zadłużonym.

A parabanki? To właśnie z myślą o „takich”, odrzuconych przez tradycyjną bankowość klientach tworzą swoje propozycje. Ale to tylko jedna strona medalu... Okazuje się bowiem, że chwilówki przez internet (utożsamiane dotąd z pożyczkami dla bezrobotnych czy zadłużonych) to coraz mocniej doceniane i chętniej wykorzystywane także przez zatrudnionych etatowców propozycje finansowania potrzeb. Wszystko przez fakt, że chwilówki online to proste zasady, jasne procedury, zminimalizowana ilość koniecznych do spełnienia formalności, ogromna wygoda, wysoka przyznawalność i szybkość działania. Gdyby porównać chwilówkę udzielaną na „średnich” warunkach z najbardziej korzystnym, najmocniej preferencyjnym kredytem bankowym wyszłoby na jaw, że to właśnie pożyczki pozabankowe są propozycjami bardziej korzystnymi.

Chwilówki nie tylko pozwalają oszczędzić czas (przeznaczony – w przypadku starania się o bankowy kredyt – na kompletowanie wniosków i przygotowywanie aplikacji), ale i zminimalizować koszty (to przecież chwilówki przez internet, a nie bankowe kredyty udzielane są na rewolucyjny zerowy procent!). Wychodzi więc na to, że z chwilówki online korzystają z takim samym natężeniem osoby bezrobotne i zadłużone, jak i stosunkowo nieźle zarabiający etatowcy. Przytoczoną teorię potwierdzają same parabanki, które publikując oficjalne raporty udowadniają, że chwilówki przez internet to – po prostu – propozycje dobre dla każdego.

Statystyczny Polak to... biedny Polak! Najnowsze statystyki dotyczące płac i systemu zatrudnienia w Polsce obalają – z jednej strony – powtarzane od kilku lat mity, a z drugiej – rzucają nowe, mało optymistyczne światło na temat poziomu życia w kraju nad Wisłą. Okazuje się oto, że owiana złą sławą „umowa śmieciowa' to tak naprawdę problem marginalny. W rzeczywistości, w oparciu o mało perspektywiczne i ograniczające dostęp do (chociażby) socjalu kontrakty tymczasowe pracuje jedynie niewielki procent społeczeństwa – większość z nas to natomiast etatowcy. Sęk w tym, że niezbyt dobrze opłacani...

Owszem, średnia płaca krajowa jest dość zadowalająca. Niestety, statystyczne wyniki mają niewiele wspólnego z rzeczywistością – potwierdzają to chociażby raporty parabanków oferujących popularne chwilówki przez internet. Okazuje się bowiem, że wspomniane chwilówki – uznawane kiedyś za chwilówki dla bezrobotnych czy chwilówki dla zadłużonych – to jeden z najwyżej ocenianych i najczęściej wybieranych sposobów na pozyskanie szybkiego zastrzyku gotówki. Z chwilówki korzystają zarówno wspomniani bezrobotni czy osoby zmagające się z długami, jak i przywołani we wstępie etatowcy, a więc pracownicy, którzy (przynajmniej w teorii) nie powinni mieć problemu z zaciągnięciem bardziej opłacalnego kredytu bankowego.

Niestety, dla analityków zajmujących się rozpatrywaniem wniosków kredytowych sam fakt posiadania przez potencjalnego kredytobiorcy stałej umowy nie jest aspektem wiążącym. Banki, owszem, rzadko kiedy udzielają kredytów pracownikom zatrudnionym w oparciu o tymczasowe kontrakty. Jeszcze rzadziej, niestety, z propozycji kredytowania skorzystać mogą osoby zatrudnione na pełny etat, ale zarabiające dużo (jeśli nie bardzo dużo) poniżej statystycznej średniej. To właśnie tacy pracownicy – pozornie tylko honorowani etatowcy – najchętniej korzystają z chwilówki online, a więc z propozycji pożyczki udzielanej na wysoki procent, ale przyznawanej bez względu na rodzaj umowy czy wysokość miesięcznych dochodów.