wtorek, 14 stycznia 2014

Zapewne po lekturze tego artykułu niejeden czytelnik spojrzy na życie z kredytem o wiele inaczej. Nie będzie to już życie z lękiem, czy uda się nam spłacić zadłużenie, ale sposób na spełnienie swoich marzeń bez oczekiwania na uzbieranie określonej kwoty pieniędzy.

Obecnie banki podchodzą do spłaty kredytu niezwykle elastycznie. Spłacanie jest dopasowane do możliwości finansowych klienta, zarówno pod względem długości okresu kredytowania jak również wysokości raty. Banki proponują także wiele wygodnych rozwiązań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas okresu kredytowania. Takie podejście banków sprawia, że klient patrzy na życie z kredytem o wiele spokojniej. Jeśli wcześniej tego typu produkty były ostatecznością, dziś są jedną z alternatyw i możliwością bardzo często i chętnie wykorzystywaną. Aby jednak móc spokojnie żyć z wziętym kredytem, musimy dobrze przemyśleć decyzję o skorzystaniu z tego typu produktu bankowego.

Życie na kredyt nadal ma w naszym społeczeństwie dość negatywne konotacje. Kredyt kojarzy się nam z wysokim zadłużeniem, które będziemy musieli spłacać przez wiele lat. Jest to o tyle stresujące, że nie mamy żadnej gwarancji, że nasza sytuacja materialna na przestrzeni lat pozwoli nam na spłacenie kredytu do końca. Nie mniej jednak wiele osób decyduje się na tego typu rozwiązanie, ponieważ ma już dość oczekiwania na moment, gdy będzie je stać na kupno samochodu, mieszkania czy na wymarzone wakacje.

Jak żyć z kredytem?

Coraz większa dostępność kredytów oraz rosnąca ilość zwolenników tych produktów każe nam zastanowić się nad tym jak żyć z kredytem. Wiele osób ma o tym dość nieprawdzie wyobrażenia, uważa bowiem, że życie z kredytem to ciągłe zamartwianie się o to, za co spłacimy kolejną ratę. Warto jednak pamiętać o tym, że bank nie udzieli kredytu osobie, która, jego zdaniem, nie jest w stanie go spłacić. Oznacza to, że przed udzieleniem kredytu instytucja bankowa starannie sprawdza zdolność kredytową klienta oraz jego wiarygodność. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wysokość zarobków, poprzednie i aktualne zobowiązania, sytuacja bytowa i materialna oraz wiek kredytobiorcy. Zintegrowanie tych czynników sprawia, że bank ma czytelny obraz zdolność kredytowej danego klienta. Do jego wypłacalności dopasowywana jest wysokość kredytu. Tego typu produkty bankowe są więc udzielane pod kątem możliwości finansowych kredytobiorcy.

Problemy ze spłatą kredytu

Skoro kredyty są udzielane w zgodzie z możliwościami finansowymi klientów banków, w początkowym okresie kredytowania raty zazwyczaj spłacane są regularnie. Trudności zaczynają się w momencie pojawienia się nieprzewidzialnych, pilnych wydatków, utraty pracy lub innych zdarzeń losowych. To właśnie tej sytuacji obawia się każdy kredytobiorca: utraty możliwości spłacania kredytu. Okazuje się jednak, że nawet z tak trudnego położenia można wyjść i to na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest wzięcie pożyczki na spłatę kredytu. Jest to rozwiązanie dość popularne, ale jednocześnie ryzykowne. Nie mamy bowiem gwarancji, że po spłacie kredytu nasza sytuacja poprawi się na tyle, że będzie możliwe bezproblemowe spłacenie pożyczki. Ten sposób wyjścia z tarapatów jest trafiony w przypadku przejściowych kłopotów ze spłacaniem kredytu.

Zawsze możemy również udać się do banku i wyjaśnić sytuację. Być może instytucja zaproponuje nam atrakcyjne rozwiązanie, satysfakcjonujące obie strony. Możliwe jest bowiem zawieszenie spłacania kredytu lub umorzenie długu. Zawieszenie jest możliwe w przypadku wystąpienia nagłej, trudnej sytuacji, uniemożliwiającej regularne spłacanie rat. Zawieszenie jest czasowe i zależne od wagi zaistniałego problemu. Ten proces zazwyczaj wydłuża czas spłaty kredytu. Jeśli jednak zdecydujemy się na wyższe raty po okresie zawieszenia, nasz kredyt zostanie spłacony w terminie. Z kolei umorzenie spłaty długu jest możliwe w przypadku udokumentowania niemożności jego spłaty. Przyczyną może być wypadek, który sprawił, że kredytobiorca jest niezdolny do pracy.

czwartek, 09 stycznia 2014

Osoby starsze jeszcze do niedawna nie korzystały z oferty banków i innych instytucji finansowych. Obecnie stają się jedną z najważniejszych grup klientów tych placówek.

Banki kierują do nich ofertę kont osobistych, lokat, funduszy inwestycyjnych i kredytów, zarówno gotówkowych jak i hipotecznych.

Konta bankowe 50+

W wielu bankach można spotkać się z oferta kont osobistych, specjalnie przystosowanych do potrzeb osób po 50 roku życia. Konta dla seniorów można zakładać i obsługiwać zarówno przez Internet jak i za pośrednictwem placówki bankowej. Osoby starsze nie były dawniej przekonane do tego typu produktów, ale dziś coraz chętniej gromadzą swoje oszczędności na wygodnych w użytkowaniu rachunkach bankowych.

Lokaty i fundusze emerytalne

Lokaty dla seniorów są doskonałym rozwiązaniem w przypadku chęci zgromadzenia większej sumy pieniędzy i odłożenia jej na jakiś cel, na przykład pomoc finansową dla wnuków czy wyjazd na zagraniczną wycieczkę. Banki wystosowują do seniorów również imponującą ofertę funduszy emerytalnych.

Kredyty dla seniorów

Emeryci mogą w banku wziąć również kredyt. Coraz więcej tego typu instytucji ofertuje atrakcyjne kredyty dla osób dojrzałych, dostępne już od bardzo niskiego dochodu. Są to zazwyczaj kredyty krótkoterminowe i nisko oprocentowane. Udziela się ich na nieduże kwoty. Seniorzy mogą starać się o kredyty gotówkowe, nieco trudniej jest im dostać długoterminowy kredyt hipoteczny rozłożony na 20 czy 30 lat. Banki zwyczajnie obawiają się, że senior nie zdąży spłacić zaciągniętego zadłużenia.

Pożyczki dla seniorów

Osoby dojrzałe mogą również liczyć na ofertę wielu instytucji pozabankowych. Oferują one pożyczki bez sprawdzania historii kredytowej w BIK, co pozwala na szybkie podjecie gotówki na dowolny cel. Taką decyzję należy jednak dobre przemyśleć i przekalkulować możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania. Chwilówki są najczęściej wyżej oprocentowane niż kredyty czy pożyczki bankowe.

Odwrócona hipoteka

Produktem dla seniorów, które coraz bardziej zyskują na popularności jest odwrócona hipoteka, proponowana przez szereg funduszy hipotecznych.

Odwrócona hipoteka jest produktem finansowym, skierowanym do osób po 65 roku życia z zastrzeżeniem, że klient jest właścicielem nieruchomości. Ma formę umowy, zawieranej między seniorem a danym funduszem hipotecznym. Senior, który posiada nieruchomość daje instytucji prawo do posiadania jej po jego śmierci. W zamian za to otrzymuje dożywotnią rentę hipoteczna, wypłacaną w regularnych odstępach czasu. Wysokość tych świadczeń jest uzależniona między innymi od wartości danej nieruchomości, ale również od wieku beneficjenta. Renta waha się w granicach od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że jest to kwota wolna od podatku dochodowego, a senior do końca życia może korzystać z posiadanej nieruchomości: mieszkać w niej lub ją wynajmować. Wypłacana renta hipoteczna może być wykorzystywana na dowolny cel, na przykład na wypadki bieżące, opłacenie leków, zatrudnienie opiekunki, pielęgniarki czy ogólną poprawę jakości życia osoby starszej. Jest to również sposób na odciążenie finansowe innych członków rodziny.

Jeśli mieszkanie lub dom obciążone są innymi świadczeniami, na przykład kredytem hipotecznym, również możliwe jest skorzystanie z usługi odwróconej hipoteki i pobierania renty hipotecznej. Tego typu sprawy omawia się bezpośrednio z doradcami w funduszach hipotecznych. 

Umowę można w każdej chwili wypowiedzieć, co oznacza, że senior odzyskuje prawo do ustalenia, kto będzie dysponował nieruchomością po jego śmierci. Warunkiem zerwania umowy jest jednak zwrócenie pobranej renty oraz kosztów przeprowadzenia transakcji.

Mnogość produktów dla seniorów

Seniorzy mogę liczyć na rozbudowana ofertę produktów finansowych, które są kierowane właśnie dla nich. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą, który je rozwieje i podpowie, jaki produkt będzie najodpowiedniejszy, biorąc pod uwagę sytuację finansową, materialną i potrzeby danego klienta.

piątek, 13 grudnia 2013

Staranie się o kredyt bankowy jest procesem wieloetapowym, obejmującym szereg operacji, mających na celu sprawdzenie wiarygodności klienta oraz dopełnienie formalności, niezbędnych przy udzielaniu kredytu. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pomocy z banku, warto odpowiednio przygotować się do procesu starania się o kredyt, rozpoczynając przygotowania nieco wcześniej.

Kredyt: jaki i jak duży

Na początku musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy kredyt jest nam potrzebny? Jeśli tak, przychodzi pora na kolejne pytania, a mianowicie kwestie rodzaju oraz wysokości kredytu. Do wyboru mamy wiele rodzajów kredytów: kredy mieszkaniowy, kredyt na dom, kredyt samochodowy, kredyt na firmę i założenie własnej działalności gospodarczej czy kredyty specjalne. Są one adresowane do konkretnej grupy odbiorców, między innymi studentów, młodych małżeństw czy seniorów. Wysokość kredytu powinna być przez nas z góry ustalona, ale musi pozostać elastyczna. Warto zastanowić się również na wysokością ewentualnego wkładu własnego, bank patrzy na klientów, którzy go posiadają o wiele przychylniej.

Wybranie banków

Kolejny krok na naszej drodze do przyznania kredytu to wybór banków, w których chcemy się o niego starać. Warto dobrze zapoznać się z ofertami instytucji, porównywać je i wybrać kilka, które najbardziej nam odpowiadają. Na pierwszym miejscu powinnyśmy umieścić swój bank, w którym mamy otwarte konto. Banki o wiele łatwiej decydują się bowiem na przyznanie kredytu swojemu klientowi, który jest dla nich bardziej wiarygodny poprzez swoje zaangażowanie.

Przygotowanie do wzięcia kredytu

Kolejny etap to przygotowania do wzięcia kredytu. Mają one na celu zwiększenie naszej wiarygodności jako klienta oraz zdolności kredytowej, pozwalającej na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.  Zdolność kredytowa jest budowana poprzez interakcję wielu czynników. Jednym z nich jest historia kredytowa, przechowywana w Biurze Informacji Kredytowej. Jest ona dostępna w postaci czytelnych raportów, uwzględniających dane na temat poprzednich zobowiązań danego klienta. Jeśli chcemy otrzymać kredyt, powinniśmy niezwłocznie spłacić wszystkie kredyty i pożyczki. Jeśli nie mamy takiej możliwości, powinniśmy skontaktować się z bankiem czy firmą pożyczkową w celu wynegocjowania ugody. Można również zdecydować się na kredyt konsolidacyjny, który połączy wszystkie zobowiązania w jedno. W momencie starania się o kredyt warto również zlikwidować wszelkie, nieużywane karty kredytowe. Trzeba mieć na uwadze to, że każda taka karta odnotowywana jest w BIK i pogarsza naszą zdolność kredytową. Niezbędne jest także ustabilizowanie swojej sytuacji życiowej. Banki o wiele łaskawszym okiem patrzą na osoby w sformalizowanych związkach, pracujące na umowę na czas nieokreślony, posiadające własne mieszkanie czy dom oraz prowadzące spokojny, ustabilizowany tryb życia. Tacy klienci są dla instytucji o wiele bardziej wiarygodni, ponieważ dają bankowi gwarancję, że będą spłacać kredyt w terminie.

Spotkania z doradcami wybranych banków

Gdy już odpowiednio przygotujemy się do wzięcia kredytu, pospłacamy wszystkie zobowiązania i ustabilizujemy swoją sytuację życiową, przychodzi czas na kolejny krok, czyli skontaktowanie się w wybranymi bankami. Najlepszym wyjściem okazuje się zazwyczaj osobiste spotkanie z doradcą, który udzieli nam informacji na temat warunków, na jaki udzielony zostanie nam kredyt.

Kompletowanie dokumentacji i złożenie wniosku kredytowego

Kolejnym etapem jest kompletowanie dokumentacji oraz wypełnienie wniosku kredytowego. Jeśli chcemy mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały uzupełnione prawidłowo, skorzystajmy z pomocy specjalisty. Doradca pomoże nam w trudnych momentach, rozwieje wątpliwości, odpowie na nurtujące nas pytania oraz sprawdzi zgromadzone dokumenty przez złożeniem ich do banku.

Czekanie na decyzję kredytową

Ostatni etap wymaga od nas najmniejszej aktywności, oznacza bowiem czekanie na decyzję kredytową. Jeśli od początku dobrze przygotowaliśmy się do wzięcia kredytu, decyzja z pewnością okaże się pozytywna i będziemy mogli cieszyć się z pozyskanych środków.

23:09, poradykadrowe , kredyty
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 grudnia 2013

Czym jest bank?

Bank jest osobą prawną, która zajmuje się udzielaniem kredytów, prowadzeniem kont osobistych i oszczędnościowych i innymi czynnościami, jakie przewidziane są w ustawie Prawa bankowego. Bank jest instytucją zaufania publicznego.

Rodzaje banków

Najprostszym podziałem banków jest klasyfikacja na bank centralny oraz banki operacyjne. Zadaniem tego pierwszego jest sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem całego systemu bankowego. Bank centralny spełnia trzy, podstawowe funkcje. Po pierwsze, jego powinnością jest emitowanie pieniądza i wprowadzanie go do obiegu. Po drugie, prowadzi on rachunki instytucji państwowych, ponieważ jest bankiem Skarbu Państwa. Wreszcie po trzecie, bank centralny pełni funkcję nadzorującą nad bankami komercyjnymi, prowadząc ich rachunki rozliczeniowe. Poza tym, bank centralny zajmuje się zarządzaniem rezerwami kraju, formułuje cele polityki pieniężnej, reguluje podaż pieniądza oraz dba o bezpieczeństwo systemu bankowego. W Polsce te zadania przysługują Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Banki operacyjne świadczą usługi na rzecz masowego klienta, zwane są również bankami komercyjnymi. Dzieli się je dodatkowo na banki uniwersalne oraz wyspecjalizowane, takie jak banki inwestycyjne czy hipoteczne.

Banki można podzielić również ze względu na posiadaną przez nie prawną formę działalności. W tym przypadku wyróżniamy banki spółdzielcze, państwowe oraz banki w formie spółek akcyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami. Bardzo często są one mylone z bankami spółdzielczymi.

Czynności banku

Z punktu widzenia klienta, bank wykonuje cztery, podstawowe rodzaje operacji. Są to: operacje depozytowe, obsługa obrotu, operacje finansujące oraz usługi konsultingowo-doradcze. Z punktu widzenia prawa bankowego, usługi te można nieco bardziej uszczegółowić. Dla uporządkowania wszystkich można je podzielić na czynności, które są zastrzeżone tylko dla banków oraz na działania, które mogą wykonywać również instytucje pozabankowe.

Do czynności wykonywanych tylko i wyłącznie przez banki zaliczyć można przyjmowanie pieniędzy od klientów i deponowanie ich na kontach osobistych czy firmowych klientów. Prowadzenie rachunków bankowych jest czynnością zarezerwowaną dla banków. Żadna inna instytucja nie ma prawa przechowywać pieniędzy swoich klientów na podobnych rachunkach. Kolejną czynnością jest udzielania kredytów. To właśnie odróżnia je od pożyczek: kredytów mogą udzielać tylko banki, podczas gdy pożyczkę możemy wziąć zarówno w banku jak i w szeregu instytucji pozabankowych. Tylko banki mają również prawo do emitowania papierów wartościowych oraz wydawania elektronicznych pieniędzy.

Kolejną grupę stanowią czynności, które dozwolone są nie tylko bankom, ale również instytucjom pozabankowym. Należy do nich, wspomniane już wcześniej, udzielanie pożyczek. Kolejnymi działaniami tego typu są: wydawanie kart płatniczych, wydawanie weksli czy udzielanie poręczeń finansowych.

Produkty bankowe

Banki oferują swoim klientom szereg różnorodnych produktów i usług, dopasowanych do ich wymagań i potrzeb. Należą do nich rachunki bankowe. Są to zarówno konta osobiste, dedykowane osobom prywatnym jak również rachunki firmowe. Na konto dla siebie może liczyć zarówno student, osoba dorosła i pracująca jak i emeryt. Każde przedsiębiorstwo również powinno posiadać swoje konto firmowe, gdzie będzie gromadzić środki finansowe.

Kolejnymi produktami, proponowanymi przez banki są kredyty. Cieszą się one rosnącą popularnością, ze względu na wiele rodzajów kredytów oraz coraz łatwiejszą ich dostępność. Uzyskanie kredytu jest równoznaczne z posiadaniem zdolności kredytowej, czyli możliwością jego spłaty w określonym czasie. W momencie starania się o kredyt Biuro Informacji Kredytowej udziela bankowi informacji na temat historii kredytowej danego klienta. Wszelkiego typu zadłużenia niespłacone w terminie mogą prowadzić do problemów z pożyczeniem pieniędzy. Jest wiele rodzajów kredytów. Kredyty gotówkowe udzielane są na dowolny cel. Jest również wiele typów tych produktów, które posiadaną sprecyzowany cel przeznaczenia środków. Należą do nich kredyty mieszkaniowe, samochodowe czy kredyty dla firm. Na popularności zyskują również kredyty hipoteczne, kredyty dla studentów czy kredyty dla seniorów. W wielu bankach kredyt można dziś wziąć przez Internet. To bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie w przypadku pilnej potrzeby posiadania dodatkowej gotówki.

Kolejnym produktem bankowym są karty, zarówno debetowe jak i kredytowe. Karta debetowa jest kartą płatniczą, wydawaną do rachunku bankowego. Jest ona z nim połączona i pozwala na swobodne dysponowanie środkami, zgromadzonymi na koncie. Kartą debetową można płacić w wielu miejscach: w sklepach, restauracjach czy innych punkach usługowych. Posiadanie i używanie karty kredytowej jest równoznaczne z zaciąganiem kredytu w banku. Co pewien czas bank przysyła klientowi wyciąg z karty, aby miał on stałą kontrolę nad wysokością zadłużenia.

Bankowość elektroniczna

Bankowością elektroniczną nazywamy usługi oferowane przez banki, które dostępne są za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, tablety czy telefony komórkowe. Bankowość elektroniczna pozwala nam na zarządzanie kontem osobistym, zakładanie lokaty czy wykonywanie przelewów.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Spółdzielcza Każda Oszczędnościowo-Kredytowa to instytucja spółdzielcza, która jest zaliczana do grona instytucji finansowych. W naszym kraju system tego typu instytucji jest bardzo dobrze rozwinięty. Taka spółdzielnia jest tworzona jest osoby, które połączone więziami finansowymi. Charakterystyczne jest to, że ci ludzie wspólnie gromadzą w kasie oszczędności oraz wzajemnie udzielają sobie krótkoterminowych pożyczek konsumenckich, które są nisko oprocentowane. SKOK działa w oparciu o regulacje prawne, ale nie jest bankiem. Główną podstawa prawną w ich przypadku jest ustawa o działaniu kas oszczędnościowo-kredytowych. Działa ona od 1009 roku. od 2012 roku SKOK-i są objęte nadzorem specjalnie powołanej Komisji Nadzoru Finansowego.

Instytucje pozabankowe

Instytucje pozabankowe, nazywane również parabankami, zajmują się oferowaniem usług podobnych do bankowych, ale działalność ta nie jest regulowana prawem bankowym. Do tego typu instytucji należą między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, fundusze inwestycyjne czy kasy pożyczkowe. Te ostatnie cechuje dość wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek.

poniedziałek, 09 grudnia 2013

O pożyczkach chwilówkach słyszał już zapewne każdy z nas: że są wygodne, elastycznie dopasowane do klienta oraz łatwo dostępne. Można je wziąć na dowolny cel, a ich przyznanie nie jest równoznaczne ze sprawdzaniem historii kredytowej w BIK. Zatem – jak dostać pożyczkę chwilówkę?

Jak jednak stać się klientem instytucji pozabankowej i wziąć pożyczkę chwilówkę? Jest to bardzo proste i o wiele szybsze niż w przypadku kredytów bankowych. Warto jednak prześledzić wszystkie etapy starania się o taką pożyczkę chwilówkę.

Krok 1: cel i wysokość pożyczki chwilówki

Na początku musimy sobie odpowiedzieć na proste pytanie: po co chcemy wziąć pożyczkę chwilówkę? Warto zyskać pewność, że ta droga jest koniecznością, że nie mamy innej możliwości na pozyskanie gotówki. Poza tym, warto już na tym etapie zastanowić się, jak wiele chcemy pożyczyć. Niech te rozwiązanie staną się wstępem do całego procesu, który zamierzamy uruchomić. Jeśli wiemy już, na co i ile chcemy pożyczyć, możemy zacząć szukać instytucji, która udzieli nam pożyczki.

Krok 2: wywiad środowiskowy

Przed zapoznaniem się z ofertami poszczególnych firm, warto zebrać informacje wśród znajomych. Może ktoś z nich brał ostatnio pożyczkę chwilówkę? Może słyszał o godnej polecenia instytucji? Przeglądajmy reklamy, czytajmy ulotki. Niech ten wywiad środowiskowy stanie się naszą bazą do późniejszych, bardziej szczegółowych poszukiwań.

Krok 3: przeglądanie ofert instytucji, udzielających pożyczek chwilówek

Aby wybrać najlepszą i najkorzystniejszą ofertę, niezbędne staje się przejrzenie ofert kilku z nich, aby mieć rozeznanie i wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. Dzięki zrobieniu takiego researchu będziemy posiadać wiedzę, pozwalającą nam na podjęcie rozsądnej i świadomej decyzji.

Krok 4: wybranie jednej oferty na pożyczki chwilówki

Gdy przejrzymy już sporo ofert i zaczniemy wybierać najlepszą drogą eliminacji, dotrzemy do propozycji, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli nadal chcemy z niej skorzystać, należy skontaktować się z daną firmą pożyczkową. Możemy wybrać się osobiście do jej siedziby, zadzwonić lub skontaktować się drogą internetową.

Krok 5: uruchomienie procesu przyznania pożyczki chwilówki na dowód

Słowo „proces” brzmi tu może nieco bankowo, ale w przypadku pożyczek wszystko odbywa się o wiele szybciej i sprawniej. Proces ten obejmuje bowiem jedynie wylegitymowanie się poprzez okazanie dowodu osobistego oraz podpisanie umowy. Od tej chwili stajemy się posiadaczami określonej kwoty pieniędzy.

Krok 6: przekazanie środków lub oczekiwanie na pieniądze z pożyczek chwilówek

Jeżeli zdecydowaliśmy się wizytę w oddziale lub pracownik pojawił się w naszym domu i wybraliśmy osobiste przekazanie gotówki, pieniądze otrzymujemy od razu. Jeśli jednak woleliśmy przelew, środki powinny pojawić się na naszym koncie w ciągu kilku dni roboczych.

Pożyczki chwilówki są wygodne, szybkie i łatwo dostępne. Z ich otrzymaniem nie mają problemu również bezrobotni, osoby zadłużone czy klienci, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Czy to oznacza, że można brać je bez obaw? Nie do końca. Pożyczki chwilówki są adresowane do każdej osoby pełnoletniej, ale tak jak każdy inny tego typu produkt, trzeba je spłacić. To, że w przypadku chwilówek nie sprawdza się zdolności kredytowej nie oznacza, że możemy wziąć pożyczkę o dowolnej kwocie. Chwilówki, poza swoimi licznymi zaletami, stawiają przed nami kilka pułapek, na które musimy zwrócić uwagę.

Chwilówki: na co uważać?

Po pierwsze, zbyt duża wolność niekoniecznie musi nam sprzyjać. Należy uważać, aby swoboda nie przerodziła się w brak rozsądku. Gdy czujemy, że nikt nie sprawuje nad nami kontroli, nie sprawdza naszej historii kredytowej i wypłacalności, mamy tendencję do brania więcej, niż to możliwe. Istnieje wtedy ryzyko wpadnięcia w tak zwaną pętlę kredytową i brania na siebie kolejnych zobowiązań w celu spłaty poprzednich. Takie błędne koło może skończyć się naprawdę źle, dlatego lepiej zastanowić się, jak wysoką pożyczkę jesteśmy w stanie realnie spłacić.

Po drugie, decydując się na większą kwotę pożyczki, pamiętajmy o wysokim oprocentowaniu pożyczek chwilówek. Warto wszystko dobrze przekalkulować i zastanowić się, czy kredyt bankowy nie okaże się rozwiązaniem bardziej korzystnym.  

Korzystajmy rozsądnie z pożyczek chwilówek

Jeśli wiemy już, jak wyglądają poszczególne etapy brania pożyczki chwilówki i na co w jej przypadku uważać, możemy przejść przez cały proces o wiele bardziej świadomie i rozsądnie. Te produkty są dla nas: dla każdego człowieka, który potrzebuje gotówki, a kredyt bankowy nie jest dla niego odpowiednim rozwiązaniem, na przykład ze względu na zdolność kredytową.Chwilówka to alternatywa: wygodna, nowoczesna i łatwo dostępna.