piątek, 13 grudnia 2013

Staranie się o kredyt bankowy jest procesem wieloetapowym, obejmującym szereg operacji, mających na celu sprawdzenie wiarygodności klienta oraz dopełnienie formalności, niezbędnych przy udzielaniu kredytu. Aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pomocy z banku, warto odpowiednio przygotować się do procesu starania się o kredyt, rozpoczynając przygotowania nieco wcześniej.

Kredyt: jaki i jak duży

Na początku musimy odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie: czy kredyt jest nam potrzebny? Jeśli tak, przychodzi pora na kolejne pytania, a mianowicie kwestie rodzaju oraz wysokości kredytu. Do wyboru mamy wiele rodzajów kredytów: kredy mieszkaniowy, kredyt na dom, kredyt samochodowy, kredyt na firmę i założenie własnej działalności gospodarczej czy kredyty specjalne. Są one adresowane do konkretnej grupy odbiorców, między innymi studentów, młodych małżeństw czy seniorów. Wysokość kredytu powinna być przez nas z góry ustalona, ale musi pozostać elastyczna. Warto zastanowić się również na wysokością ewentualnego wkładu własnego, bank patrzy na klientów, którzy go posiadają o wiele przychylniej.

Wybranie banków

Kolejny krok na naszej drodze do przyznania kredytu to wybór banków, w których chcemy się o niego starać. Warto dobrze zapoznać się z ofertami instytucji, porównywać je i wybrać kilka, które najbardziej nam odpowiadają. Na pierwszym miejscu powinnyśmy umieścić swój bank, w którym mamy otwarte konto. Banki o wiele łatwiej decydują się bowiem na przyznanie kredytu swojemu klientowi, który jest dla nich bardziej wiarygodny poprzez swoje zaangażowanie.

Przygotowanie do wzięcia kredytu

Kolejny etap to przygotowania do wzięcia kredytu. Mają one na celu zwiększenie naszej wiarygodności jako klienta oraz zdolności kredytowej, pozwalającej na pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku.  Zdolność kredytowa jest budowana poprzez interakcję wielu czynników. Jednym z nich jest historia kredytowa, przechowywana w Biurze Informacji Kredytowej. Jest ona dostępna w postaci czytelnych raportów, uwzględniających dane na temat poprzednich zobowiązań danego klienta. Jeśli chcemy otrzymać kredyt, powinniśmy niezwłocznie spłacić wszystkie kredyty i pożyczki. Jeśli nie mamy takiej możliwości, powinniśmy skontaktować się z bankiem czy firmą pożyczkową w celu wynegocjowania ugody. Można również zdecydować się na kredyt konsolidacyjny, który połączy wszystkie zobowiązania w jedno. W momencie starania się o kredyt warto również zlikwidować wszelkie, nieużywane karty kredytowe. Trzeba mieć na uwadze to, że każda taka karta odnotowywana jest w BIK i pogarsza naszą zdolność kredytową. Niezbędne jest także ustabilizowanie swojej sytuacji życiowej. Banki o wiele łaskawszym okiem patrzą na osoby w sformalizowanych związkach, pracujące na umowę na czas nieokreślony, posiadające własne mieszkanie czy dom oraz prowadzące spokojny, ustabilizowany tryb życia. Tacy klienci są dla instytucji o wiele bardziej wiarygodni, ponieważ dają bankowi gwarancję, że będą spłacać kredyt w terminie.

Spotkania z doradcami wybranych banków

Gdy już odpowiednio przygotujemy się do wzięcia kredytu, pospłacamy wszystkie zobowiązania i ustabilizujemy swoją sytuację życiową, przychodzi czas na kolejny krok, czyli skontaktowanie się w wybranymi bankami. Najlepszym wyjściem okazuje się zazwyczaj osobiste spotkanie z doradcą, który udzieli nam informacji na temat warunków, na jaki udzielony zostanie nam kredyt.

Kompletowanie dokumentacji i złożenie wniosku kredytowego

Kolejnym etapem jest kompletowanie dokumentacji oraz wypełnienie wniosku kredytowego. Jeśli chcemy mieć pewność, że wszystkie dokumenty zostały uzupełnione prawidłowo, skorzystajmy z pomocy specjalisty. Doradca pomoże nam w trudnych momentach, rozwieje wątpliwości, odpowie na nurtujące nas pytania oraz sprawdzi zgromadzone dokumenty przez złożeniem ich do banku.

Czekanie na decyzję kredytową

Ostatni etap wymaga od nas najmniejszej aktywności, oznacza bowiem czekanie na decyzję kredytową. Jeśli od początku dobrze przygotowaliśmy się do wzięcia kredytu, decyzja z pewnością okaże się pozytywna i będziemy mogli cieszyć się z pozyskanych środków.

23:09, poradykadrowe , kredyty
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 10 grudnia 2013

Czym jest bank?

Bank jest osobą prawną, która zajmuje się udzielaniem kredytów, prowadzeniem kont osobistych i oszczędnościowych i innymi czynnościami, jakie przewidziane są w ustawie Prawa bankowego. Bank jest instytucją zaufania publicznego.

Rodzaje banków

Najprostszym podziałem banków jest klasyfikacja na bank centralny oraz banki operacyjne. Zadaniem tego pierwszego jest sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem całego systemu bankowego. Bank centralny spełnia trzy, podstawowe funkcje. Po pierwsze, jego powinnością jest emitowanie pieniądza i wprowadzanie go do obiegu. Po drugie, prowadzi on rachunki instytucji państwowych, ponieważ jest bankiem Skarbu Państwa. Wreszcie po trzecie, bank centralny pełni funkcję nadzorującą nad bankami komercyjnymi, prowadząc ich rachunki rozliczeniowe. Poza tym, bank centralny zajmuje się zarządzaniem rezerwami kraju, formułuje cele polityki pieniężnej, reguluje podaż pieniądza oraz dba o bezpieczeństwo systemu bankowego. W Polsce te zadania przysługują Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Banki operacyjne świadczą usługi na rzecz masowego klienta, zwane są również bankami komercyjnymi. Dzieli się je dodatkowo na banki uniwersalne oraz wyspecjalizowane, takie jak banki inwestycyjne czy hipoteczne.

Banki można podzielić również ze względu na posiadaną przez nie prawną formę działalności. W tym przypadku wyróżniamy banki spółdzielcze, państwowe oraz banki w formie spółek akcyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami. Bardzo często są one mylone z bankami spółdzielczymi.

Czynności banku

Z punktu widzenia klienta, bank wykonuje cztery, podstawowe rodzaje operacji. Są to: operacje depozytowe, obsługa obrotu, operacje finansujące oraz usługi konsultingowo-doradcze. Z punktu widzenia prawa bankowego, usługi te można nieco bardziej uszczegółowić. Dla uporządkowania wszystkich można je podzielić na czynności, które są zastrzeżone tylko dla banków oraz na działania, które mogą wykonywać również instytucje pozabankowe.

Do czynności wykonywanych tylko i wyłącznie przez banki zaliczyć można przyjmowanie pieniędzy od klientów i deponowanie ich na kontach osobistych czy firmowych klientów. Prowadzenie rachunków bankowych jest czynnością zarezerwowaną dla banków. Żadna inna instytucja nie ma prawa przechowywać pieniędzy swoich klientów na podobnych rachunkach. Kolejną czynnością jest udzielania kredytów. To właśnie odróżnia je od pożyczek: kredytów mogą udzielać tylko banki, podczas gdy pożyczkę możemy wziąć zarówno w banku jak i w szeregu instytucji pozabankowych. Tylko banki mają również prawo do emitowania papierów wartościowych oraz wydawania elektronicznych pieniędzy.

Kolejną grupę stanowią czynności, które dozwolone są nie tylko bankom, ale również instytucjom pozabankowym. Należy do nich, wspomniane już wcześniej, udzielanie pożyczek. Kolejnymi działaniami tego typu są: wydawanie kart płatniczych, wydawanie weksli czy udzielanie poręczeń finansowych.

Produkty bankowe

Banki oferują swoim klientom szereg różnorodnych produktów i usług, dopasowanych do ich wymagań i potrzeb. Należą do nich rachunki bankowe. Są to zarówno konta osobiste, dedykowane osobom prywatnym jak również rachunki firmowe. Na konto dla siebie może liczyć zarówno student, osoba dorosła i pracująca jak i emeryt. Każde przedsiębiorstwo również powinno posiadać swoje konto firmowe, gdzie będzie gromadzić środki finansowe.

Kolejnymi produktami, proponowanymi przez banki są kredyty. Cieszą się one rosnącą popularnością, ze względu na wiele rodzajów kredytów oraz coraz łatwiejszą ich dostępność. Uzyskanie kredytu jest równoznaczne z posiadaniem zdolności kredytowej, czyli możliwością jego spłaty w określonym czasie. W momencie starania się o kredyt Biuro Informacji Kredytowej udziela bankowi informacji na temat historii kredytowej danego klienta. Wszelkiego typu zadłużenia niespłacone w terminie mogą prowadzić do problemów z pożyczeniem pieniędzy. Jest wiele rodzajów kredytów. Kredyty gotówkowe udzielane są na dowolny cel. Jest również wiele typów tych produktów, które posiadaną sprecyzowany cel przeznaczenia środków. Należą do nich kredyty mieszkaniowe, samochodowe czy kredyty dla firm. Na popularności zyskują również kredyty hipoteczne, kredyty dla studentów czy kredyty dla seniorów. W wielu bankach kredyt można dziś wziąć przez Internet. To bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie w przypadku pilnej potrzeby posiadania dodatkowej gotówki.

Kolejnym produktem bankowym są karty, zarówno debetowe jak i kredytowe. Karta debetowa jest kartą płatniczą, wydawaną do rachunku bankowego. Jest ona z nim połączona i pozwala na swobodne dysponowanie środkami, zgromadzonymi na koncie. Kartą debetową można płacić w wielu miejscach: w sklepach, restauracjach czy innych punkach usługowych. Posiadanie i używanie karty kredytowej jest równoznaczne z zaciąganiem kredytu w banku. Co pewien czas bank przysyła klientowi wyciąg z karty, aby miał on stałą kontrolę nad wysokością zadłużenia.

Bankowość elektroniczna

Bankowością elektroniczną nazywamy usługi oferowane przez banki, które dostępne są za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, tablety czy telefony komórkowe. Bankowość elektroniczna pozwala nam na zarządzanie kontem osobistym, zakładanie lokaty czy wykonywanie przelewów.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Spółdzielcza Każda Oszczędnościowo-Kredytowa to instytucja spółdzielcza, która jest zaliczana do grona instytucji finansowych. W naszym kraju system tego typu instytucji jest bardzo dobrze rozwinięty. Taka spółdzielnia jest tworzona jest osoby, które połączone więziami finansowymi. Charakterystyczne jest to, że ci ludzie wspólnie gromadzą w kasie oszczędności oraz wzajemnie udzielają sobie krótkoterminowych pożyczek konsumenckich, które są nisko oprocentowane. SKOK działa w oparciu o regulacje prawne, ale nie jest bankiem. Główną podstawa prawną w ich przypadku jest ustawa o działaniu kas oszczędnościowo-kredytowych. Działa ona od 1009 roku. od 2012 roku SKOK-i są objęte nadzorem specjalnie powołanej Komisji Nadzoru Finansowego.

Instytucje pozabankowe

Instytucje pozabankowe, nazywane również parabankami, zajmują się oferowaniem usług podobnych do bankowych, ale działalność ta nie jest regulowana prawem bankowym. Do tego typu instytucji należą między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, fundusze inwestycyjne czy kasy pożyczkowe. Te ostatnie cechuje dość wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek.

poniedziałek, 09 grudnia 2013

O pożyczkach chwilówkach słyszał już zapewne każdy z nas: że są wygodne, elastycznie dopasowane do klienta oraz łatwo dostępne. Można je wziąć na dowolny cel, a ich przyznanie nie jest równoznaczne ze sprawdzaniem historii kredytowej w BIK. Zatem – jak dostać pożyczkę chwilówkę?

Jak jednak stać się klientem instytucji pozabankowej i wziąć pożyczkę chwilówkę? Jest to bardzo proste i o wiele szybsze niż w przypadku kredytów bankowych. Warto jednak prześledzić wszystkie etapy starania się o taką pożyczkę chwilówkę.

Krok 1: cel i wysokość pożyczki chwilówki

Na początku musimy sobie odpowiedzieć na proste pytanie: po co chcemy wziąć pożyczkę chwilówkę? Warto zyskać pewność, że ta droga jest koniecznością, że nie mamy innej możliwości na pozyskanie gotówki. Poza tym, warto już na tym etapie zastanowić się, jak wiele chcemy pożyczyć. Niech te rozwiązanie staną się wstępem do całego procesu, który zamierzamy uruchomić. Jeśli wiemy już, na co i ile chcemy pożyczyć, możemy zacząć szukać instytucji, która udzieli nam pożyczki.

Krok 2: wywiad środowiskowy

Przed zapoznaniem się z ofertami poszczególnych firm, warto zebrać informacje wśród znajomych. Może ktoś z nich brał ostatnio pożyczkę chwilówkę? Może słyszał o godnej polecenia instytucji? Przeglądajmy reklamy, czytajmy ulotki. Niech ten wywiad środowiskowy stanie się naszą bazą do późniejszych, bardziej szczegółowych poszukiwań.

Krok 3: przeglądanie ofert instytucji, udzielających pożyczek chwilówek

Aby wybrać najlepszą i najkorzystniejszą ofertę, niezbędne staje się przejrzenie ofert kilku z nich, aby mieć rozeznanie i wiedzieć, czego tak naprawdę szukamy. Dzięki zrobieniu takiego researchu będziemy posiadać wiedzę, pozwalającą nam na podjęcie rozsądnej i świadomej decyzji.

Krok 4: wybranie jednej oferty na pożyczki chwilówki

Gdy przejrzymy już sporo ofert i zaczniemy wybierać najlepszą drogą eliminacji, dotrzemy do propozycji, która najbardziej nam odpowiada. Jeśli nadal chcemy z niej skorzystać, należy skontaktować się z daną firmą pożyczkową. Możemy wybrać się osobiście do jej siedziby, zadzwonić lub skontaktować się drogą internetową.

Krok 5: uruchomienie procesu przyznania pożyczki chwilówki na dowód

Słowo „proces” brzmi tu może nieco bankowo, ale w przypadku pożyczek wszystko odbywa się o wiele szybciej i sprawniej. Proces ten obejmuje bowiem jedynie wylegitymowanie się poprzez okazanie dowodu osobistego oraz podpisanie umowy. Od tej chwili stajemy się posiadaczami określonej kwoty pieniędzy.

Krok 6: przekazanie środków lub oczekiwanie na pieniądze z pożyczek chwilówek

Jeżeli zdecydowaliśmy się wizytę w oddziale lub pracownik pojawił się w naszym domu i wybraliśmy osobiste przekazanie gotówki, pieniądze otrzymujemy od razu. Jeśli jednak woleliśmy przelew, środki powinny pojawić się na naszym koncie w ciągu kilku dni roboczych.

Pożyczki chwilówki są wygodne, szybkie i łatwo dostępne. Z ich otrzymaniem nie mają problemu również bezrobotni, osoby zadłużone czy klienci, zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Czy to oznacza, że można brać je bez obaw? Nie do końca. Pożyczki chwilówki są adresowane do każdej osoby pełnoletniej, ale tak jak każdy inny tego typu produkt, trzeba je spłacić. To, że w przypadku chwilówek nie sprawdza się zdolności kredytowej nie oznacza, że możemy wziąć pożyczkę o dowolnej kwocie. Chwilówki, poza swoimi licznymi zaletami, stawiają przed nami kilka pułapek, na które musimy zwrócić uwagę.

Chwilówki: na co uważać?

Po pierwsze, zbyt duża wolność niekoniecznie musi nam sprzyjać. Należy uważać, aby swoboda nie przerodziła się w brak rozsądku. Gdy czujemy, że nikt nie sprawuje nad nami kontroli, nie sprawdza naszej historii kredytowej i wypłacalności, mamy tendencję do brania więcej, niż to możliwe. Istnieje wtedy ryzyko wpadnięcia w tak zwaną pętlę kredytową i brania na siebie kolejnych zobowiązań w celu spłaty poprzednich. Takie błędne koło może skończyć się naprawdę źle, dlatego lepiej zastanowić się, jak wysoką pożyczkę jesteśmy w stanie realnie spłacić.

Po drugie, decydując się na większą kwotę pożyczki, pamiętajmy o wysokim oprocentowaniu pożyczek chwilówek. Warto wszystko dobrze przekalkulować i zastanowić się, czy kredyt bankowy nie okaże się rozwiązaniem bardziej korzystnym.  

Korzystajmy rozsądnie z pożyczek chwilówek

Jeśli wiemy już, jak wyglądają poszczególne etapy brania pożyczki chwilówki i na co w jej przypadku uważać, możemy przejść przez cały proces o wiele bardziej świadomie i rozsądnie. Te produkty są dla nas: dla każdego człowieka, który potrzebuje gotówki, a kredyt bankowy nie jest dla niego odpowiednim rozwiązaniem, na przykład ze względu na zdolność kredytową.Chwilówka to alternatywa: wygodna, nowoczesna i łatwo dostępna.

czwartek, 05 grudnia 2013

Biuro Informacji Kredytowej jest instytucją, która współpracuje z bankami i spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi. BIK przechowuje informacje na temat klientów banków i SKOK-ów, gromadząc dane, dotyczące zaciąganych przez nich kredytów czy pożyczek. Za każdym razem, gdy korzystamy z tego typu produktów bankowych, informacja trafia do Biura Informacji Kredytowej. Pojawiają się tam również dane na temat tego, czy spłacamy zadłużenie regularnie czy mamy problemy z jego spłatą.

Biuro Informacji Kredytowej a otrzymanie kredytu

Informacje, jakie na nasz temat pojawiają się w BIK mają wpływ na otrzymanie lub nieotrzymanie kredytu z banku. Instytucja ta za każdym razem, gdy ktoś składa wniosek o kredyt, występuje do Biura Informacji Kredytowej o przesłanie raportu na temat historii kredytowej danej osoby. Dzięki temu bank ma możliwość sprawdzenia, czy potencjalny kredytobiorca jest osoba wypłacalną i godną zaufania. Im więcej problemów ze spłacaniem należności, tym mniejsza zdolność kredytowa przyszłego klienta banku.

Jak długo przechowywane są informacje w BIK

Informacja o terminowych spłatach w Biurze Informacji Kredytowej jest przechowywana aż do czasu całkowitego uregulowania zadłużenia. Jeżeli chcemy, aby instytucje finansowe miały dostęp do naszej pozytywnej historii kredytowej również po spłaceniu zobowiązania, musimy wyrazić na to pisemną zgodę. Można to zrobić w instytucji bankowej lub SKOK-u, ale również w chwili podpisywania umowy kredytowej. Tego typu dyspozycję można również wydać w dowolnym momencie w Centrum Obsługi Klientów Biura Informacji Kredytowej. Udzieloną zgodę możemy wycofać w każdej chwili.

Jeśli nie udało się nam spłacić zobowiązań w terminie i spóźniliśmy się więcej niż miesiąc od czasu, gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przesłała nam ponaglenie, Biuro Informacji Kredytowej odnotowuje taką informację. Przechowuje ją jeszcze przez pięć lat od spłaty zadłużenia.

Bycie dłużnikiem w BIK

Figurowane na liście dłużników w BIK może oznaczać trudności z otrzymaniem kredytu. Nawet jeśli uda się nam spłacić zadłużenie, w rejestrze Biura Informacji Kredytowej będziemy widnieć jeszcze przez okres 5 lat od daty uregulowania wszystkich należności.

Jak zniknąć z rejestru BIK

Wyłączne prawo do zbierania i zarządzania danymi na tematy historii kredytowych klientów banków posiada Biuro Informacji Kredytowej, ale nie ma możliwości ich modyfikowania. Dane te przekazywane są przez instytucje: banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wiele osób zastanawia się, w jaki sposób może wpłynąć na to, jakie dane znajdują się w BIK. Na rynku pojawia się wiele firm, które oferują rzekome usuwanie historii kredytowej w BIK. Nie jest to jednak prawda, ponieważ takie ma prawo ma jedynie bank czy SKOK, czyli instytucje, które przekazują dane do BIK. Jeśli chcemy, aby w naszej historii kredytowej znalazła się informacja o regularnym spłacaniu kredytu, warto wystąpić do instytucji, która nam go dzieliła i poprosić o pozytywną opinię, adresowaną do Biura Informacji Kredytowej. Podobnie jest w przypadku negatywnych informacji. Gdy nie udało się nam spłacić zadłużenia w terminie, w rejestrze dłużników BIK widniejemy jeszcze przez pięć lat. Możemy jednak złożyć do banku czy SKOK-u wniosek o usunięcie lub skorygowanie tych danych.

Lepiej zapobiegać niż interweniować

Znacznie lepiej jest zapobiegać niż interweniować, dlatego pamiętajmy o tym, aby zawsze dbać o to, aby nasza historia kredytowa była pozytywna. Najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest terminowe spłacanie zadłużeń i reagowanie na każde ponaglenie o terminową zapłatę kolejnej raty. Dla wielu osób Biuro Informacji Kredytowej jest swego rodzaju „czarną listą”, na której widnieją informacje na temat dłużników. Tak naprawdę jednak jest to miejsce, gdzie przechowywana jest historia kredytowa klientów banków. Gdy zaciągane kredyty i pożyczki będą spłacane regularnie nie mamy powodów do obaw o figurowania na liście dłużników BIK.

21:29, poradykadrowe , BIK
Link Dodaj komentarz »

Spłacanie kredytu

Wzięcie kredytu to jedno, ale spłacenie go: to już zupełnie inna historia. Spłacanie kredytu odbywa się w wyznaczonej w umowie formie, zazwyczaj w postaci regularnych rat o ustalonej wysokości. Kredyt spłaca się wraz z odsetkami. Ich wysokość jest uzależniona od oprocentowania danego kredytu. Jak zatem ominąć problemy ze spłatą kredytu czy pożyczki?

Terminowe płacenie rat: dlaczego jest tak ważne?

Terminowe spłacanie rat jest niezwykle istotne, ponieważ każde nieregulowane zadłużenie od razu jest notowane w historii kredytowej danego klienta, która przechowywana jest w Biurze Informacji Kredytowej. Czym grozi stanie się dłużnikiem BIK? Taki klient nie jest dla banku niewiarygodny, ponieważ nie spłacał już wcześniej zobowiązań, więc nie ma gwarancji, że obecny kredyt będzie spłacał regularnie. W niektórych przypadkach, na przykład przy kredycie hipotecznym, bank może zająć hipotekę, pod zastaw której wzięliśmy kredyt.

Problemy ze spłatą kredytu

W czasie spłacania kredytu możemy natrafić na różnorodne problemy, które mogą prowadzić do niemożności regulowania kolejnych rat. Powodami takiego stanu rzeczy mogą być utrata pracy czy inne, pilne wydatki. Jak poradzić sobie w sytuacji, gdy z jakichś powodów nie możemy spłacać kolejnych rat zaciągniętego kredytu? Najlepszym wyjściem jest umówienie się z doradcą finansowym, który zaproponuje nam najlepsze rozwiązania. Sposobów jest co najmniej kilka. Dzięki dokładnym ich poznaniu możemy wybrać ten, który w naszym przypadku okaże się najbardziej optymalny.

Rozwiązanie numer 1: kolejny kredyt lub pożyczka

Najprostszym rozwiązaniem jest wzięcie kolejnego kredytu lub pożyczki, za pomocą których spłacimy wcześniejsze zobowiązanie. Niestety, musimy liczyć się z tym, że pojawi się problem ze spłaceniem nowozaciągniętego zadłużenia. Możliwe jest również wpadnięcie w pętlę kredytową z coraz większymi zobowiązaniami do spłaty.

Rozwiązanie numer 2: pożyczka od rodziny czy znajomych

Pieniądze na spłatę kredytu można również pożyczyć od bliskich: rodziny lub znajomych. Taka pożyczka nie będzie oprocentowana, co wiąże się ze spłaceniem dokładnie takiej kwoty, jaką pożyczyliśmy. Czasami jednak pojawia się problem ze znalezieniem osoby, która jest nam w stanie pożyczyć odpowiednią ilość gotówki.

Rozwiązanie numer 3: zmniejszenie rat i wydłużenie czasu spłaty kredytu

Bardzo pomysłowym rozwiązaniem jest poproszenie banku o zmniejszenie rat i tym samym wydłużenie okresu kredytowania. Kredyt spłacamy dłużej, ale raty są niższe, więc łatwiej nam opłacić je mimo problemów finansowych czy innych wydatków.  

Rozwiązanie numer 4: zawieszenie spłacania kredytu

Przy poważnych problemach finansowych możliwe jest wnioskowanie o czasowe zawieszenie spłacania kredytu. Pozwala to nad podreperowanie budżetu i regularne spłacanie zobowiązania w późniejszym czasie. Oczywiście takie rozwiązanie zakłada wydłużenie czasu spłacania kredytu.

Rozwiązanie numer 5: umorzenie kredytu

W niektórych przypadkach możliwe jest umorzenie spłacanego kredytu. Umorzenie jest możliwe w przypadku kredytu studenckiego, gdy absolwent wykaże, że nie jest zdolny do jego spłacenia, na przykład gdy uległ wypadkowi i nie ma możliwości podjęcia pracy, która pozwoliłaby mu na uregulowanie zadłużenia. W przypadku kredytów studenckich możliwe jest także częściowe umorzenie spłaty dla najlepszych studentów na roku. Kredyt jest więc dodatkowym motywatorem dla żaków do jeszcze bardziej wytężonej nauki.

Rozwiązanie numer 6: kredyt konsolidacyjny

Często niemożność spłacenia zobowiązań wciąga nas w pętlę kredytową, co skutkuje jeszcze większymi kłopotami. Rozwiązaniem najbardziej popularnym i jednocześnie najrozsądniejszym jest zamienienie wielu lat na jedną, niższą, dzięki skorzystaniu z nowoczesnego kredytu konsolidacyjnego. Za jego pomocą możliwe jest złożenie wszystkich kredytów w jeden, co znacznie poprawia sytuację. Gdy mamy tylko jedno zadłużenie o wiele łatwiej nam spojrzeć na konieczność jego spłacania. Kredyty konsolidacyjne również cechują się dość długim okresem kredytowania, ale dzięki temu wymagane miesięczne opłaty są o wiele niższe. W przypadku jakichkolwiek problemów o rozsądniejsze okazuje się rozłożenie spłacania w czasie.

Jak widać, możliwe jest znalezienie rozwiązania z każdej, trudnej sytuacji, związanej z problemami ze spłacaniem kredytu. Ważne jest poleganie na rozsądku i szukanie sposobu racjonalnego, pomagającego nam w regulacji zobowiązań i jak najszybszym zniknięciu z rejestru dłużników BIK.