wtorek, 14 stycznia 2014

Zapewne po lekturze tego artykułu niejeden czytelnik spojrzy na życie z kredytem o wiele inaczej. Nie będzie to już życie z lękiem, czy uda się nam spłacić zadłużenie, ale sposób na spełnienie swoich marzeń bez oczekiwania na uzbieranie określonej kwoty pieniędzy.

Obecnie banki podchodzą do spłaty kredytu niezwykle elastycznie. Spłacanie jest dopasowane do możliwości finansowych klienta, zarówno pod względem długości okresu kredytowania jak również wysokości raty. Banki proponują także wiele wygodnych rozwiązań w przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności podczas okresu kredytowania. Takie podejście banków sprawia, że klient patrzy na życie z kredytem o wiele spokojniej. Jeśli wcześniej tego typu produkty były ostatecznością, dziś są jedną z alternatyw i możliwością bardzo często i chętnie wykorzystywaną. Aby jednak móc spokojnie żyć z wziętym kredytem, musimy dobrze przemyśleć decyzję o skorzystaniu z tego typu produktu bankowego.

Życie na kredyt nadal ma w naszym społeczeństwie dość negatywne konotacje. Kredyt kojarzy się nam z wysokim zadłużeniem, które będziemy musieli spłacać przez wiele lat. Jest to o tyle stresujące, że nie mamy żadnej gwarancji, że nasza sytuacja materialna na przestrzeni lat pozwoli nam na spłacenie kredytu do końca. Nie mniej jednak wiele osób decyduje się na tego typu rozwiązanie, ponieważ ma już dość oczekiwania na moment, gdy będzie je stać na kupno samochodu, mieszkania czy na wymarzone wakacje.

Jak żyć z kredytem?

Coraz większa dostępność kredytów oraz rosnąca ilość zwolenników tych produktów każe nam zastanowić się nad tym jak żyć z kredytem. Wiele osób ma o tym dość nieprawdzie wyobrażenia, uważa bowiem, że życie z kredytem to ciągłe zamartwianie się o to, za co spłacimy kolejną ratę. Warto jednak pamiętać o tym, że bank nie udzieli kredytu osobie, która, jego zdaniem, nie jest w stanie go spłacić. Oznacza to, że przed udzieleniem kredytu instytucja bankowa starannie sprawdza zdolność kredytową klienta oraz jego wiarygodność. Pod uwagę brane są takie czynniki jak wysokość zarobków, poprzednie i aktualne zobowiązania, sytuacja bytowa i materialna oraz wiek kredytobiorcy. Zintegrowanie tych czynników sprawia, że bank ma czytelny obraz zdolność kredytowej danego klienta. Do jego wypłacalności dopasowywana jest wysokość kredytu. Tego typu produkty bankowe są więc udzielane pod kątem możliwości finansowych kredytobiorcy.

Problemy ze spłatą kredytu

Skoro kredyty są udzielane w zgodzie z możliwościami finansowymi klientów banków, w początkowym okresie kredytowania raty zazwyczaj spłacane są regularnie. Trudności zaczynają się w momencie pojawienia się nieprzewidzialnych, pilnych wydatków, utraty pracy lub innych zdarzeń losowych. To właśnie tej sytuacji obawia się każdy kredytobiorca: utraty możliwości spłacania kredytu. Okazuje się jednak, że nawet z tak trudnego położenia można wyjść i to na kilka sposobów.

Pierwszym z nich jest wzięcie pożyczki na spłatę kredytu. Jest to rozwiązanie dość popularne, ale jednocześnie ryzykowne. Nie mamy bowiem gwarancji, że po spłacie kredytu nasza sytuacja poprawi się na tyle, że będzie możliwe bezproblemowe spłacenie pożyczki. Ten sposób wyjścia z tarapatów jest trafiony w przypadku przejściowych kłopotów ze spłacaniem kredytu.

Zawsze możemy również udać się do banku i wyjaśnić sytuację. Być może instytucja zaproponuje nam atrakcyjne rozwiązanie, satysfakcjonujące obie strony. Możliwe jest bowiem zawieszenie spłacania kredytu lub umorzenie długu. Zawieszenie jest możliwe w przypadku wystąpienia nagłej, trudnej sytuacji, uniemożliwiającej regularne spłacanie rat. Zawieszenie jest czasowe i zależne od wagi zaistniałego problemu. Ten proces zazwyczaj wydłuża czas spłaty kredytu. Jeśli jednak zdecydujemy się na wyższe raty po okresie zawieszenia, nasz kredyt zostanie spłacony w terminie. Z kolei umorzenie spłaty długu jest możliwe w przypadku udokumentowania niemożności jego spłaty. Przyczyną może być wypadek, który sprawił, że kredytobiorca jest niezdolny do pracy.

czwartek, 09 stycznia 2014

Osoby starsze jeszcze do niedawna nie korzystały z oferty banków i innych instytucji finansowych. Obecnie stają się jedną z najważniejszych grup klientów tych placówek.

Banki kierują do nich ofertę kont osobistych, lokat, funduszy inwestycyjnych i kredytów, zarówno gotówkowych jak i hipotecznych.

Konta bankowe 50+

W wielu bankach można spotkać się z oferta kont osobistych, specjalnie przystosowanych do potrzeb osób po 50 roku życia. Konta dla seniorów można zakładać i obsługiwać zarówno przez Internet jak i za pośrednictwem placówki bankowej. Osoby starsze nie były dawniej przekonane do tego typu produktów, ale dziś coraz chętniej gromadzą swoje oszczędności na wygodnych w użytkowaniu rachunkach bankowych.

Lokaty i fundusze emerytalne

Lokaty dla seniorów są doskonałym rozwiązaniem w przypadku chęci zgromadzenia większej sumy pieniędzy i odłożenia jej na jakiś cel, na przykład pomoc finansową dla wnuków czy wyjazd na zagraniczną wycieczkę. Banki wystosowują do seniorów również imponującą ofertę funduszy emerytalnych.

Kredyty dla seniorów

Emeryci mogą w banku wziąć również kredyt. Coraz więcej tego typu instytucji ofertuje atrakcyjne kredyty dla osób dojrzałych, dostępne już od bardzo niskiego dochodu. Są to zazwyczaj kredyty krótkoterminowe i nisko oprocentowane. Udziela się ich na nieduże kwoty. Seniorzy mogą starać się o kredyty gotówkowe, nieco trudniej jest im dostać długoterminowy kredyt hipoteczny rozłożony na 20 czy 30 lat. Banki zwyczajnie obawiają się, że senior nie zdąży spłacić zaciągniętego zadłużenia.

Pożyczki dla seniorów

Osoby dojrzałe mogą również liczyć na ofertę wielu instytucji pozabankowych. Oferują one pożyczki bez sprawdzania historii kredytowej w BIK, co pozwala na szybkie podjecie gotówki na dowolny cel. Taką decyzję należy jednak dobre przemyśleć i przekalkulować możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania. Chwilówki są najczęściej wyżej oprocentowane niż kredyty czy pożyczki bankowe.

Odwrócona hipoteka

Produktem dla seniorów, które coraz bardziej zyskują na popularności jest odwrócona hipoteka, proponowana przez szereg funduszy hipotecznych.

Odwrócona hipoteka jest produktem finansowym, skierowanym do osób po 65 roku życia z zastrzeżeniem, że klient jest właścicielem nieruchomości. Ma formę umowy, zawieranej między seniorem a danym funduszem hipotecznym. Senior, który posiada nieruchomość daje instytucji prawo do posiadania jej po jego śmierci. W zamian za to otrzymuje dożywotnią rentę hipoteczna, wypłacaną w regularnych odstępach czasu. Wysokość tych świadczeń jest uzależniona między innymi od wartości danej nieruchomości, ale również od wieku beneficjenta. Renta waha się w granicach od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych. Warto zaznaczyć, że jest to kwota wolna od podatku dochodowego, a senior do końca życia może korzystać z posiadanej nieruchomości: mieszkać w niej lub ją wynajmować. Wypłacana renta hipoteczna może być wykorzystywana na dowolny cel, na przykład na wypadki bieżące, opłacenie leków, zatrudnienie opiekunki, pielęgniarki czy ogólną poprawę jakości życia osoby starszej. Jest to również sposób na odciążenie finansowe innych członków rodziny.

Jeśli mieszkanie lub dom obciążone są innymi świadczeniami, na przykład kredytem hipotecznym, również możliwe jest skorzystanie z usługi odwróconej hipoteki i pobierania renty hipotecznej. Tego typu sprawy omawia się bezpośrednio z doradcami w funduszach hipotecznych. 

Umowę można w każdej chwili wypowiedzieć, co oznacza, że senior odzyskuje prawo do ustalenia, kto będzie dysponował nieruchomością po jego śmierci. Warunkiem zerwania umowy jest jednak zwrócenie pobranej renty oraz kosztów przeprowadzenia transakcji.

Mnogość produktów dla seniorów

Seniorzy mogę liczyć na rozbudowana ofertę produktów finansowych, które są kierowane właśnie dla nich. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto skonsultować się ze specjalistą, który je rozwieje i podpowie, jaki produkt będzie najodpowiedniejszy, biorąc pod uwagę sytuację finansową, materialną i potrzeby danego klienta.