Blog > Komentarze do wpisu

Banki i instytucje pozabankowe

Czym jest bank?

Bank jest osobą prawną, która zajmuje się udzielaniem kredytów, prowadzeniem kont osobistych i oszczędnościowych i innymi czynnościami, jakie przewidziane są w ustawie Prawa bankowego. Bank jest instytucją zaufania publicznego.

Rodzaje banków

Najprostszym podziałem banków jest klasyfikacja na bank centralny oraz banki operacyjne. Zadaniem tego pierwszego jest sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem całego systemu bankowego. Bank centralny spełnia trzy, podstawowe funkcje. Po pierwsze, jego powinnością jest emitowanie pieniądza i wprowadzanie go do obiegu. Po drugie, prowadzi on rachunki instytucji państwowych, ponieważ jest bankiem Skarbu Państwa. Wreszcie po trzecie, bank centralny pełni funkcję nadzorującą nad bankami komercyjnymi, prowadząc ich rachunki rozliczeniowe. Poza tym, bank centralny zajmuje się zarządzaniem rezerwami kraju, formułuje cele polityki pieniężnej, reguluje podaż pieniądza oraz dba o bezpieczeństwo systemu bankowego. W Polsce te zadania przysługują Narodowemu Bankowi Polskiemu.

Banki operacyjne świadczą usługi na rzecz masowego klienta, zwane są również bankami komercyjnymi. Dzieli się je dodatkowo na banki uniwersalne oraz wyspecjalizowane, takie jak banki inwestycyjne czy hipoteczne.

Banki można podzielić również ze względu na posiadaną przez nie prawną formę działalności. W tym przypadku wyróżniamy banki spółdzielcze, państwowe oraz banki w formie spółek akcyjnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe nie są bankami. Bardzo często są one mylone z bankami spółdzielczymi.

Czynności banku

Z punktu widzenia klienta, bank wykonuje cztery, podstawowe rodzaje operacji. Są to: operacje depozytowe, obsługa obrotu, operacje finansujące oraz usługi konsultingowo-doradcze. Z punktu widzenia prawa bankowego, usługi te można nieco bardziej uszczegółowić. Dla uporządkowania wszystkich można je podzielić na czynności, które są zastrzeżone tylko dla banków oraz na działania, które mogą wykonywać również instytucje pozabankowe.

Do czynności wykonywanych tylko i wyłącznie przez banki zaliczyć można przyjmowanie pieniędzy od klientów i deponowanie ich na kontach osobistych czy firmowych klientów. Prowadzenie rachunków bankowych jest czynnością zarezerwowaną dla banków. Żadna inna instytucja nie ma prawa przechowywać pieniędzy swoich klientów na podobnych rachunkach. Kolejną czynnością jest udzielania kredytów. To właśnie odróżnia je od pożyczek: kredytów mogą udzielać tylko banki, podczas gdy pożyczkę możemy wziąć zarówno w banku jak i w szeregu instytucji pozabankowych. Tylko banki mają również prawo do emitowania papierów wartościowych oraz wydawania elektronicznych pieniędzy.

Kolejną grupę stanowią czynności, które dozwolone są nie tylko bankom, ale również instytucjom pozabankowym. Należy do nich, wspomniane już wcześniej, udzielanie pożyczek. Kolejnymi działaniami tego typu są: wydawanie kart płatniczych, wydawanie weksli czy udzielanie poręczeń finansowych.

Produkty bankowe

Banki oferują swoim klientom szereg różnorodnych produktów i usług, dopasowanych do ich wymagań i potrzeb. Należą do nich rachunki bankowe. Są to zarówno konta osobiste, dedykowane osobom prywatnym jak również rachunki firmowe. Na konto dla siebie może liczyć zarówno student, osoba dorosła i pracująca jak i emeryt. Każde przedsiębiorstwo również powinno posiadać swoje konto firmowe, gdzie będzie gromadzić środki finansowe.

Kolejnymi produktami, proponowanymi przez banki są kredyty. Cieszą się one rosnącą popularnością, ze względu na wiele rodzajów kredytów oraz coraz łatwiejszą ich dostępność. Uzyskanie kredytu jest równoznaczne z posiadaniem zdolności kredytowej, czyli możliwością jego spłaty w określonym czasie. W momencie starania się o kredyt Biuro Informacji Kredytowej udziela bankowi informacji na temat historii kredytowej danego klienta. Wszelkiego typu zadłużenia niespłacone w terminie mogą prowadzić do problemów z pożyczeniem pieniędzy. Jest wiele rodzajów kredytów. Kredyty gotówkowe udzielane są na dowolny cel. Jest również wiele typów tych produktów, które posiadaną sprecyzowany cel przeznaczenia środków. Należą do nich kredyty mieszkaniowe, samochodowe czy kredyty dla firm. Na popularności zyskują również kredyty hipoteczne, kredyty dla studentów czy kredyty dla seniorów. W wielu bankach kredyt można dziś wziąć przez Internet. To bardzo wygodne i szybkie rozwiązanie w przypadku pilnej potrzeby posiadania dodatkowej gotówki.

Kolejnym produktem bankowym są karty, zarówno debetowe jak i kredytowe. Karta debetowa jest kartą płatniczą, wydawaną do rachunku bankowego. Jest ona z nim połączona i pozwala na swobodne dysponowanie środkami, zgromadzonymi na koncie. Kartą debetową można płacić w wielu miejscach: w sklepach, restauracjach czy innych punkach usługowych. Posiadanie i używanie karty kredytowej jest równoznaczne z zaciąganiem kredytu w banku. Co pewien czas bank przysyła klientowi wyciąg z karty, aby miał on stałą kontrolę nad wysokością zadłużenia.

Bankowość elektroniczna

Bankowością elektroniczną nazywamy usługi oferowane przez banki, które dostępne są za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, takich jak komputery, tablety czy telefony komórkowe. Bankowość elektroniczna pozwala nam na zarządzanie kontem osobistym, zakładanie lokaty czy wykonywanie przelewów.

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Spółdzielcza Każda Oszczędnościowo-Kredytowa to instytucja spółdzielcza, która jest zaliczana do grona instytucji finansowych. W naszym kraju system tego typu instytucji jest bardzo dobrze rozwinięty. Taka spółdzielnia jest tworzona jest osoby, które połączone więziami finansowymi. Charakterystyczne jest to, że ci ludzie wspólnie gromadzą w kasie oszczędności oraz wzajemnie udzielają sobie krótkoterminowych pożyczek konsumenckich, które są nisko oprocentowane. SKOK działa w oparciu o regulacje prawne, ale nie jest bankiem. Główną podstawa prawną w ich przypadku jest ustawa o działaniu kas oszczędnościowo-kredytowych. Działa ona od 1009 roku. od 2012 roku SKOK-i są objęte nadzorem specjalnie powołanej Komisji Nadzoru Finansowego.

Instytucje pozabankowe

Instytucje pozabankowe, nazywane również parabankami, zajmują się oferowaniem usług podobnych do bankowych, ale działalność ta nie jest regulowana prawem bankowym. Do tego typu instytucji należą między innymi towarzystwa ubezpieczeniowe, kantory wymiany walut, fundusze inwestycyjne czy kasy pożyczkowe. Te ostatnie cechuje dość wysokie oprocentowanie udzielanych pożyczek.

wtorek, 10 grudnia 2013, poradykadrowe

Polecane wpisy

TrackBack
TrackBack w tym blogu jest moderowany. TrackBack URL do wpisu: